Kullanım Şartları

Son Güncelleme: Nisan 2015

Bu web sitesi ("Web Sitesi") Nikkiso Cryoquip, LLC tarafından kontrol edilir, işletilir, sağlanır ve yönetilir. ve İştirakleri adına. Bu Kullanım Koşullarının amaçları doğrultusunda, "Ortak", herhangi bir kuruluşla ilgili olarak, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol eden, kontrol edilen veya bu kuruluş veya kişi ile ortak kontrol altındaki diğer herhangi bir kuruluş veya kişi anlamına gelir. Tüm sorular şu adrese yönlendirilebilir:

Nikkiso Cryoquip, LLC.
25720 Jefferson Caddesi Temecula, CA 92562

Dikkat: Sözleşme Yöneticisi

Web Site(ler)imize erişiminiz ve kullanımınız aşağıdaki kullanım koşullarına (bu "Kullanım Koşulları") ve geçerli tüm tüzüklere, emirlere, düzenlemelere, kurallara ve diğer yasalara tabidir. Web Sitesine erişerek ve Web Sitesinde gezinerek, Web Sitesine erişim izninin koşulları olan bu Kullanım Koşullarına bağlı kalmayı, sınırlama olmaksızın kabul etmiş ve kabul etmiş olursunuz. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, Web Sitesinden derhal çıkmalısınız.

Hizmetlerin şekli ve niteliği, Web Sitesinde yayınlanan içerik ve tüm bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Ayrıca, bu Kullanım Koşulları önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda değiştirilebilir, değiştirilebilir veya değiştirilebilir. Nikkiso Cryoquip, LLC. ve Bağlı Kuruluşları ("Şirket", "biz" veya "biz") bu tür değişiklikleri burada yayınlayarak yapacaktır. Bu tür değişiklikler için bu sayfayı periyodik olarak kontrol etmelisiniz. Bu Kullanım Koşullarının en son ne zaman revize edildiğini, bu Kullanım Koşullarının üst kısmındaki “Son Güncelleme” lejandına bakarak belirleyebilirsiniz. Bu tür değişikliklerden sonra Web Sitesine devam eden erişiminiz, bu değişiklikleri kesin olarak kabul ettiğinizi gösterir.

Herhangi bir zamanda ve zaman zaman, geçici veya kalıcı olarak, tamamen veya kısmen: Web sitesini önceden haber vererek veya vermeden değiştirme veya durdurma ve/veya Web Sitesinin bazı veya tüm kullanıcılarına fırsatlar sunma hakkını saklı tutarız. . Ne bizim ne de herhangi bir Bağlı Kuruluşun, direktörün, memurun, acentenin veya siteyi veya içeriğinin oluşturulmasında, üretilmesinde veya iletilmesinde yer alan diğer herhangi bir tarafın (her biri, bir “Bağlı Kuruluş”) size veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Web Sitesinin veya Web Sitesi aracılığıyla sunulan herhangi bir hizmetin, içeriğin, özelliğin veya ürünün tamamen veya kısmen değiştirilmesi, askıya alınması veya durdurulması için taraf.

 1. İzin Verilen Kullanım, Sınırlı Lisans ve Çoğaltma Yetkisi. Bu Kullanım Koşullarına ve Web Sitesindeki diğer hüküm ve koşullara tabi olarak, Şirket işbu belgeyle size Web Sitesini yalnızca meşru ticari amaçlarla kullanmak ve içeriğini indirmek, yüklemek, çoğaltmak, kullanmak ve ifşa etmek için münhasır olmayan hak verir. Web Sitesinde sağlanan ve aşağıdaki koşullara tabi olarak özellikle indirilebilir olarak tanımlanan dosyalar veya diğer ortamlar: (i) materyal yalnızca bilgilendirme amaçlı ve ticari olmayan amaçlarla kullanılabilir; (ii) hiçbir şekilde değiştirilemez, dağıtılamaz, iletilemez veya yeniden yayınlanamaz; (iii) göründüğü sayfa dışında herhangi bir Şirket ticari markasının veya logosunun hiçbir kopyası yapılmaz; ve (iv) materyalin herhangi bir bölümünün herhangi bir kopyası, Web Sitesinde görünen telif hakkı bildirimini içermelidir. Web Sitesi, burada yer alan tüm bilgi ve materyaller ve web sitesini oluşturmak için kullanılan yazılımlar.
  Mevcut web sitesi (topluca “İçerik”) Şirketin ve lisans verenlerinin mülkiyetindedir ve öyle kalacaktır ve sınırlama olmaksızın ABD ve yabancı telif hakkı, ticari marka, patent ve/veya diğer mülkiyet hakları ve kanunları uyarınca korunmaktadır. Web Sitesine erişerek veya bu Kullanım Koşulları kapsamında izin verilen izin verilen kullanımları kullanarak bu İçerik üzerinde herhangi bir hak, unvan veya menfaat elde edemezsiniz.
 2. Telif Hakları ve Ticari Markalar. Siz ve Şirket arasında, bu Kullanım Koşullarındaki, herhangi bir İçerikteki veya Web Sitesindeki tüm telif hakları ve Web Sitesindeki tüm ürün adları, logolar ve ticari markalar Şirket'e aittir. Yukarıdaki 1. Bölümde belirtilenler dışında, Şirket İçeriğini veya diğer materyalleri, ürün adlarını, logoları ve/veya ticari markaları ve Şirket İçeriğini, ürün adlarını, logoları ve / veya ticari markalar indirilemez, çoğaltılamaz veya kullanılamaz (Bölüm 1 uyarınca Web Sitesinde görünen yetkili bir materyal kopyasının ayrılmaz bir parçası olmadıkça ve yalnızca bu Koşullar uyarınca Web Sitesini kullanmaya yetkili olduğunuz sürece) Kullanılamaz) veya önceden yazılı izin alınmadan herhangi bir şekilde değiştirilemez veya dağıtılamaz. İşbu belgede veya Şirket tarafından önceden yazılı olarak açıkça yetkilendirilmediği sürece, tümünü veya herhangi bir kısmını (tamamen veya kısmen) çoğaltmamayı, değiştirmemeyi, kiralamamayı, kiralamamayı, ödünç vermemeyi, satmamayı, dağıtmamayı veya türev çalışmalar oluşturmamayı kabul etmektesiniz. Web Sitesinin veya İçeriğin.
 3. Yetkisiz Kullanım veya Erişim. Bu Kullanım Koşullarında veya Web Sitesinde aksi açıkça yetkilendirilmedikçe, Web Sitesini veya başka herhangi bir kullanıcının Web Sitesini kullanımına müdahale etmek veya herhangi bir İçeriği veya diğer ürünler veya işlemler aracılığıyla erişilebilen herhangi bir İçeriği veya diğer ürünleri veya süreçleri kaynak koda dönüştürmek, tersine mühendislik yapmak veya parçalarına ayırmak için herhangi bir işlem yapamazsınız. Web sitesi veya herhangi bir kod veya ürün eklemeyin veya İçeriği herhangi bir kullanıcının deneyimini etkileyecek herhangi bir şekilde değiştirmeyin. Web Sitesini kullanırken yürürlükteki tüm tüzüklere, emirlere, düzenlemelere, kurallara ve diğer yasalara uymanız gerekmektedir. Ayrıca, Web Sitesinin kullanıcılarının başkalarının haklarına ve onuruna saygı duymalarını bekliyoruz. Web Sitesini kullanımınız, bu bölümde belirtilen davranış kurallarına uymanıza bağlıdır.
  Bu Kullanım Koşullarını ihlal eden aşağıdakilerden herhangi birini yapamazsınız (ve yapmayacağınızı açıkça kabul edersiniz):
  • Web Sitesi aracılığıyla veya Web Sitesi ile bağlantılı olarak yayınlamak, yüklemek, paylaşmak, iletmek, dağıtmak, dağıtımını kolaylaştırmak veya başka bir şekilde kullanıma sunmak:
  • (a) tehdit edici, taciz edici, aşağılayıcı, nefret dolu veya göz korkutucu; (b) karalayıcı; (c) hileli veya haksız; (d) müstehcen, uygunsuz, pornografik veya başka şekilde sakıncalı; veya (e) bu hakkın sahibinin önceden açık izni olmaksızın telif hakkı, ticari marka, ticari sır, tanıtım hakkı veya diğer mülkiyet haklarıyla korunan.
  • Cezai veya hukuki sorumluluğa yol açabilecek herhangi bir materyal; şiddet, uyuşturucu kullanımı, yasa dışı kumar veya diğer suç faaliyetlerini içeren veya teşvik eden; suç teşkil eden davranışları teşvik eden; veya "hacking", "cracking" veya "phreaking" gibi yasa dışı faaliyetler veya faaliyetler hakkında teşvik eden veya talimat veren bilgiler.
  • Herhangi bir virüs, solucan, Truva Atı, Paskalya yumurtası, saatli bomba, casus yazılım veya diğer bilgisayar kodu, dosyası veya zararlı veya istilacı olan veya bunların işleyişine zarar verebilecek veya onları ele geçirebilecek veya bunların kullanımını izlemeyi amaçlayan, herhangi bir donanım, yazılım veya ekipman.
  • İstenmeyen veya yetkisiz reklamlar, promosyon malzemeleri, "istenmeyen postalar", "istenmeyen postalar", "zincir mektuplar", "piramit şeması" veya yatırım fırsatları veya diğer herhangi bir talep biçimi.
  • Bir şirket hakkında gerekli yetkiye sahip olmayan herhangi bir maddi, kamuya açık olmayan bilgi.
  • Web Sitesini herhangi bir dolandırıcılık veya yasa dışı amaç için kullanmak.
  • Web Sitesini, başkalarının gizlilik hakları veya tanıtım hakları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başkalarının yasal haklarını karalamak, kötüye kullanmak, taciz etmek, takip etmek, tehdit etmek veya başka bir şekilde ihlal etmek veya Web Sitesinin kullanıcıları hakkında kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplamak veya toplamak için kullanın.
  • Şirketin veya Bağlı Kuruluşun herhangi bir temsilcisi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir kişi veya kuruluşun kimliğine bürünmek; Web Sitesi ile bağlantılı olarak herhangi bir kişi veya kuruluşla olan bağlantınızı yanlış beyanda bulunmak veya başka şekilde yanlış tanıtmak; veya yaptığınız herhangi bir beyanı onayladığımızı ifade veya ima etmek.
  • Web Sitesinin veya Web Sitesini kullanılabilir hale getirmek için kullanılan sunucuların veya ağların çalışmasına müdahale etmek veya kesintiye uğratmak; veya bu tür ağların herhangi bir gereksinimlerini, prosedürlerini, politikalarını veya düzenlemelerini ihlal etmeyin.
  • Başka herhangi bir kişinin Web Sitesini kullanmasını kısıtlamak veya engellemek (Web Sitesinin herhangi bir bölümünü hacklemek veya tahrif etmek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere).
  • Web Sitesini, Şirketin önceden açık yazılı izni olmaksızın herhangi bir ticari amaçla herhangi bir mal veya hizmeti satmak veya satın almak için reklam yapmak veya teklif etmek için kullanın.
  • Web Sitesinin herhangi bir bölümünü, kullanımını veya Web Sitesine erişimi herhangi bir ticari amaç için çoğaltmak, çoğaltmak, kopyalamak, satmak, yeniden satmak veya başka bir şekilde istismar etmek.
  • Web Sitesinin herhangi bir bölümünü değiştirme, uyarlama, tercüme etme, tersine mühendislik, kaynak koda dönüştürme veya parçalarına ayırma.
  • Web Sitesinden herhangi bir telif hakkı, ticari marka veya diğer mülkiyet hakkı bildirimini veya Web Sitesinden kaynaklanan materyalleri kaldırın.
  • Şirketin önceden açık yazılı izni olmadan Web Sitesinin herhangi bir bölümünü çerçevelemek veya yansıtmak.
  • Web Sitesi İçeriğini sistematik olarak indirip depolayarak bir veritabanı oluşturun.
  • Web Sitesi İçeriğini almak, indekslemek, “kazımak”, “veri madenciliği” yapmak veya herhangi bir şekilde Web Sitesi İçeriğini toplamak veya Web Sitesinin gezinme yapısını veya sunumunu çoğaltmak veya atlatmak için herhangi bir robot, örümcek, site arama/alma uygulaması veya diğer manuel veya otomatik cihazları kullanın.
   Ek olarak, Web Sitesine erişmek ve kullanmak için gereken tüm telekomünikasyon, geniş bant ve bilgisayar donanımı, ekipmanı ve hizmetlerini almaktan ve sürdürmekten ve bunlarla ilgili tüm ücretleri ödemekten (Şirketin değil) sizin sorumlu olduğunuzu kabul ve beyan etmektesiniz.
 4. Gönderdiğiniz Bilgilerin Doğruluğu. Web Sitesine bilgi göndermenize izin verilebilir veya sizden bilgi istenebilir. (a) Şirkete bu tür tüm bilgileri sağlama yetkiniz olduğunu; (b) tüm bu bilgilerin Şirket tarafından amaçlanan amaçlar için kullanılabileceği; (c) tüm bu bilgilerin doğru, doğru ve eksiksiz olacağını; ve (d) bilgilerin doğru, doğru ve eksiksiz kalması için bu tür bilgileri gerektiği gibi koruyacağınızı ve güncelleyeceğinizi. Sağladığınız herhangi bir bilginin yanlış, hatalı, eski veya eksik olması durumunda, kanun veya eşitlik tarafından sağlanan diğer haklara veya çözümlere ek olarak Web Sitesine erişiminizi veya Web Sitesini kullanımınızı sonlandırabileceğimizi kabul edersiniz.
 5. Diğer Sitelere Bağlantılar. Web Sitesi kullanıcılarının rahatlığı için, zaman zaman reklamcılar ve diğer içerik sağlayıcılar dahil olmak üzere üçüncü şahıslar tarafından bağımsız olarak işletilen diğer İnternet web sitelerine bir veya daha fazla bağlantı görünebilir. Bu bağımsız siteler sizden veri toplayabilir veya kişisel bilgi isteyebilir. Aksi belirtilmedikçe, Web Sitesinde bağlantı verilen internet siteleri, Şirket veya Bağlı Kuruluşların kontrolünde değildir. Ne Şirket ne de Bağlı Kuruluşlar, herhangi bir bağlantılı İnternet web sitesinin içeriği, doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği, gizlilik politikaları veya bilgi veya veri toplama, kullanım veya açıklama uygulamaları veya bunlardan kaynaklanan veya bunlardan kaynaklanan herhangi bir olası zarar için herhangi bir sorumluluk kabul etmez. bu tür herhangi bir bağlantının kullanımı ile bağlantı. Ayrıca, Web Sitesi ile diğer herhangi bir İnternet sitesi arasında bir bağlantının varlığı, Şirket veya Bağlı Kuruluşlar tarafından, bağlantılı İnternet sitesi tarafından ifade edilen görüş veya görüşlerin veya sahibinin veya bağlantılı İnternet web sitesinin sahibi.
  HERHANGİ BİR İÇERİK, BİLGİ, VERİ, REKLAM, ÜRÜN VEYA BU WEB SİTELERİ VE KAYNAKLARINIZ ARACILIĞIYLA KULLANILAN BAŞKA MATERYALLER DAHİL OLMAK ÜZERE, ÜÇÜNCÜ ŞAHIS WEB SİTELERİNİ VE KAYNAKLARINI KULLANMANIZIN, SİZE AİT OLDUĞUNU KABUL EDERSİNİZ. BU TÜR SİTELER VE KAYNAKLAR İÇİN GEÇERLİ KULLANIM ŞARTLARI VE KOŞULLARI.
  Şirket, herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirine bağlı olarak, önceden haber vermeksizin teknolojik veya diğer yollarla Web Sitesine olan bağlantıları engelleme hakkına sahip olacaktır.
 6. Gizlilik veya Diğer Yükümlülükler Yoktur. Şirket, herhangi bir İçerik, Web Sitesi, Şirket'in veya Bağlı Kuruluşların herhangi bir ürünü veya hizmetine veya herhangi bir başka konuya ilişkin fikir, öneri veya diğer gönderileri, açık veya zımni hiçbir yükümlülük altında kabul etmez. . BU NEDENLE LÜTFEN GİZLİ TUTMAMIZI İSTEDİĞİNİZ VEYA ÜCRET ALMASINI BEKLEDİĞİNİZ HİÇBİR FİKİR, ÖNERİ VEYA BAŞKA GÖNDERİLERİ BİZE GÖNDERMEYİN. Web Sitesi üzerinde veya aracılığıyla herhangi bir fikri, öneriyi veya başka bir gönderiyi gönderir, ifşa eder, teklif eder veya başka bir şekilde bize sunarsanız (Web Sitesinde veya aracılığıyla yapılan bir talebe yanıt olarak olsun ya da olmasın), bu tür bir gönderinin 'gizli olarak' sunulmadığı, bu tür bir gönderimin herhangi bir şekilde kullanılması veya ifşa edilmesiyle ilgili olarak hiçbir gizli ilişki bulunmadığı veya bulunmayacağı ve Şirketin bununla bağlantılı olarak size karşı herhangi bir yükümlülüğünün bulunmadığı kabul edilmeyecektir. Ayrıca, bu tür bir gönderiyi ifşa etmekte özgür olduğunuzu, başka hiçbir tarafın gönderide herhangi bir ticari sır veya başka bir hakka sahip olmadığını beyan edersiniz.
 7. Renkler. Web Sitesinde gösterilen ürünlerin renklerini mümkün olduğunca doğru bir şekilde göstermek için elimizden gelenin en iyisini yaptık. Ancak, gördüğünüz renkler monitörünüze bağlı olacağından, monitörünüzün herhangi bir rengin görüntüsünün doğru olacağını garanti edemeyiz.
 8. Nakliye ve Garanti Politikaları. Geçerli olduğu durumlarda, Gönderim ve Garanti politikalarımız, gözden geçirmeniz için Web Sitesinden indirebileceğiniz Standart Hüküm ve Koşullarımız altında yer almaktadır. Web Sitemiz üzerinden ürün satın almadan önce lütfen politikalarımızı baştan sona okumanızı rica ederiz. Şirket herhangi bir siparişi iptal etme veya değiştirme hakkını saklı tutar.
 9. Ürün fiyatlandırma. SİTEDE BELİRTİLEN ÜRÜN VE HİZMETLERİN FİYATLARI VE MEVCUT OLUP OLMASI BİLDİRİLMEDEN DEĞİŞTİRİLEBİLİR. Web Sitesinde gösterilen fiyatlar ABD Doları cinsinden verilmiştir ve yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde geçerli ve geçerlidir. Doğru ürün ve fiyat bilgisi sağlamaya çalışırken, fiyatlandırma veya yazım hataları meydana gelebilir. Bir ürün veya hizmetin yazım hatası veya başka bir nedenle yanlış bir fiyattan listelenmesi durumunda, söz konusu ürün veya hizmet için yanlış fiyattan verilen herhangi bir siparişi, sipariş verilmiş olsa dahi reddetme veya iptal etme hakkımız olacaktır. onaylandı ve/veya kredi kartınızdan tahsil edildi. Bir öğenin yanlış fiyatlandırılması durumunda, kendi takdirimize bağlı olarak, talimatlar için sizinle iletişime geçebilir veya siparişinizi iptal edebilir ve bu tür bir iptal hakkında sizi bilgilendirebiliriz. Satın alma işlemi için kredi kartınızdan ödeme alınmışsa ve siparişiniz iptal edilmişse, derhal kredi kartı hesabınıza yanlış tutarda kredi açacağız.
 10. Sipariş Kabulü. Kabul edemediğimiz ve iptal etmemiz gereken bazı siparişler olabileceğini lütfen unutmayın. Tamamen kendi takdirimize bağlı olarak herhangi bir siparişi herhangi bir nedenle reddetme veya iptal etme hakkını saklı tutarız.
 11. Erişimin Sonlandırılması. Bu Kullanım Koşulları, Şirket tarafından feshedilene kadar yürürlüktedir. Yürürlükteki yasalar kapsamında Şirket'in kullanabileceği herhangi bir hak veya çözüm yoluna ek olarak Şirket, Web Sitesine erişiminizin tamamını veya bir kısmını ve/veya İçeriğin herhangi birini kullanma haklarınızı herhangi bir zamanda askıya alabilir, sınırlayabilir veya feshedebilir. Şirket, bu Kullanım Koşullarının lafzına veya ruhuna aykırı davrandığınızı veya ihlal ettiğinizi düşünürse, herhangi bir sınırlama olmaksızın, bildirimde bulunarak veya bulunmadan ve sebepli veya sebepsiz olarak. Böyle bir fesih üzerine, Web Sitesini kullanma hakkınız derhal sona erecektir. Ayrıca Şirket, kimliğiniz de dahil olmak üzere yasa dışı faaliyetlerle ilgili her türlü bilgiyi uygun makamlara yönlendirebilir. Şirketin ve Bağlı Kuruluşların, Web Sitesine erişiminizin herhangi bir şekilde askıya alınması, sınırlandırılması veya sona ermesinden dolayı size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz. Bölüm 2, 3, 6, 8-11, 13 ve 14-22, bu Kullanım Koşullarının sona ermesi veya feshedilmesi durumunda geçerliliğini koruyacaktır.
 12. Mahremiyet. Şirket, kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizin gizliliğini çok ciddiye almaktadır. Şirket, yalnızca Web Sitesi aracılığıyla gönüllü olarak gönderdiğiniz kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri toplar. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, adınız, posta adresiniz ve/veya e-posta adresiniz gibi bilgilerin yanı sıra anket yanıtları gibi diğer bilgileri içerebilir. Şirket, sizin bilginiz olmadan kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri otomatik olarak toplamaz. Kişisel olarak tanımlanabilir bilgileri Web Sitesi aracılığıyla göndermeniz, Şirketin http://www.cryquip.com/privacy/ adresinde bulunan Gizlilik Politikasına ("Gizlilik Politikası") tabidir. Bu Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikasının hüküm ve koşullarını referans olarak içerir.
 13. Sorumluluk Reddi Şirket, Web Sitesi aracılığıyla doğru İçeriği sağlamak için makul çabayı gösterse de, Şirket doğruluğu garanti edemez. Tüm İçerik, Gönderimler ve Üçüncü Taraf İçeriği, kullanıcılar tarafından riskleri kendilerine ait olmak üzere kullanılır. SİTE ÜZERİNDEN SUNULDUĞU VEYA SİTE ÜZERİNDEN ERİŞİM OLUŞTURULAN TÜM HİZMETLER, İÇERİK, GÖNDERİLER VE ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİĞİ DAHİL OLMAK ÜZERE SİTE, "OLDUĞU GİBİ" VE "MEVCUT OLDUĞU ŞEKİLDE" SUNULMAKTADIR. ŞİRKET VE BAĞLI KURULUŞLAR, WEB SİTESİNDEKİ İÇERİK, GÖNDERİLER VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİĞİ İÇİN HİÇBİR ŞEKİLDE BEYAN VEYA GARANTİ VERMEZ. AYRICA, ŞİRKET VE BAĞLI KURULUŞLAR, SINIRLAMASIZ, İHLAL ETMEME, ÜNVAN, SATILABİLİRLİK, BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK VE HERHANGİ BİR KULLANIM GARANTİLERİ DAHİL OLMAK ÜZERE AÇIK VEYA ZIMNİ TÜM GARANTİLERİ REDDEDER. ŞİRKET VE BAĞLI KURULUŞLAR, WEB SİTESİNDE YER ALAN İŞLEVLERİN VEYA HERHANGİ BİR İÇERİK, GÖNDERİLER VEYA ÜÇÜNCÜ ŞAHIS İÇERİĞİNİN KESİNTİSİZ VEYA HATASIZ OLACAĞINI, SİTEDEKİ KUSURLARIN YA DA DÜZELTİLEBİLECEĞİNİ GARANTİ ETMEMEKTEDİR. VİRÜS VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLER İÇERMEZ. YUKARIDAKİLER, WEB SİTESİNE KÖPRÜ BAĞLANTILI HERHANGİ BİR WEB SİTESİNDEKİ HERHANGİ BİR BİLGİ İÇİN GEÇERLİDİR.
  HİÇBİR DURUMDA ŞİRKET VEYA HİÇBİR BAĞLI KURULUŞ SİZE VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI HİÇBİR HAKSIZ FİİL, SÖZLEŞME, KISIT SORUMLULUK VEYA ADALET TEORİSİ ALTINDA HERHANGİ BİR KAR, VERİ KAYBI, FIRSAT KAYBI, MALİYETİ, MALİYETİ, MALİYETİ KAYBI İÇİN SORUMLU OLMAYACAKTIR. YARALANMA/YANLIŞ ÖLÜM, ÖZEL, ARIZİ, DOLAYLI VEYA DOLAYLI DİĞER ZARARLAR, HERHANGİ BİR TARAFLARIN ANLAŞMASIYLA HARİÇ OLARAK, HERHANGİ BİR TARAFIN DİZİNİN ÖNERİLENDİRİLMİŞ OLUP OLMAMASINA BAKILMAMAKTADIR. ÖZELLİKLE VE SINIRLAMALAR OLMAKSIZIN, HİÇBİR ŞİRKET VEYA HİZMET SAĞLAYICILARI, WEB SİTESİNİ KULLANMANIZDAN VEYA KULLANAMAMANIZDAN VEYA WEB SİTESİ TARAFINDAN SUNDUĞU HERHANGİ BİR İÇERİKTEN, GÖNDERİLERDEN YA DA ÜÇÜNCÜ ŞİRKETLERDEKİ HİÇBİR İÇERİKTEN KAYNAKLANAN HİÇBİR ZARARDAN SORUMLU TUTULAMAZ VEYA HERHANGİ BİR ÜÇÜNCÜ KİŞİ. WEB SİTESİNDEN MEMNUNİYETSİZLİK İÇİN TEK VE YETERLİ ÇÖZÜMÜNÜZ WEB SİTESİNİ KULLANMAYI DURDURMAKTIR. ŞİRKETİN VE HERHANGİ BİR BAĞLI KURULUŞUN, SÖZLEŞMEDE, HAKSIZ FİİLDE (KISITLAMA OLMAKSIZIN DAHİL OLMAK ÜZERE) VEYA BAŞKA BİR HALDE OLSUN TÜM ZARARLAR, KAYIPLAR VE DAVA NEDENLERİ İÇİN MAKSİMUM SORUMLULUĞU, VARSA SİZİN ÖDEDİĞİNİZ TOPLAM MİKTAR OLACAKTIR. WEB SİTESİNİ KULLANIN.
 14. Tazminat. Şirketi, Bağlı Kuruluşları ve ilgili görevlilerini, yöneticilerini, çalışanlarını, danışmanlarını, acentelerini, hissedarlarını ve temsilcilerini her türlü iddia, yükümlülük, zarar, para cezası, ceza veya masrafa karşı savunmayı, zararsız tutmayı ve tazmin etmeyi kabul etmektesiniz. (i) bu Kullanım Koşullarının tarafınızca herhangi bir şekilde ihlali; veya (ii) Web Sitesinde bulunan İçeriği veya hizmetleri yetkisiz bir şekilde kullanmanız.
 15. Bölünebilirlik. Bu Kullanım Koşullarının herhangi bir kısmı, herhangi bir yetkili mahkeme tarafından herhangi bir nedenle geçersiz veya uygulanamaz olarak kabul edilir veya ilan edilirse, bu hüküm geçersiz olacak ancak bu Kullanım Koşullarının diğer bölümlerini etkilemeyecektir.
 16. Feragat; çareler. Şirketin herhangi bir hakkını kısmen veya tamamen kullanmaması veya Şirketin bu Kullanım Koşullarının sizin tarafınızdan herhangi bir ihlalinden feragat etmesi, Şirket tarafından bu hakkın daha sonra kullanılmasını engellemez veya Şirket tarafından daha sonraki herhangi bir ihlalden Şirket tarafından feragat edildiği anlamına gelmez. bu Kullanım Koşullarının aynı veya başka herhangi bir şartından yararlanırsınız. Şirketin bu Kullanım Koşulları kapsamındaki hakları ve çareleri kümülatif olacaktır ve bu tür bir hakkın veya çözüm yolunun kullanılması, Şirketin başka herhangi bir hak veya çözüm yolunu kullanma hakkını sınırlamayacaktır.
 17. Uluslararası Kullanıcılar. Web Sitesi Şirket (veya onun lisans sahipleri) tarafından Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ofislerinden kontrol edilir, işletilir ve yönetilir ve Şirketin Amerika Birleşik Devletleri dışındaki herhangi bir eyalet, ülke veya bölgenin yasalarına veya yargı yetkisine tabi olması amaçlanmamıştır. . Şirket, Web Sitesinin veya herhangi bir bölümünün Amerika Birleşik Devletleri dışındaki herhangi bir yargı alanında kullanıma uygun veya mevcut olduğunu beyan veya garanti etmez. Web Sitesine erişmeyi seçenler bunu kendi inisiyatifleriyle ve riskleri kendilerine ait olmak üzere yaparlar ve tüm yerel tüzüklere, emirlere, düzenlemelere, kurallara ve diğer yasalara uymaktan sorumludurlar. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ihracat kontrollerine tabisiniz ve Amerika Birleşik Devletleri ambargoları veya ihracatı kısıtlayan diğer federal kurallar ve düzenlemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu tür kontrollerin her türlü ihlalinden sorumlusunuz. Şirket, Web Sitesinin kullanılabilirliğini, tamamen veya kısmen, seçtiğimiz herhangi bir kişi, coğrafi alan veya yargı yetkisiyle, herhangi bir zamanda ve tamamen kendi takdirimize bağlı olarak sınırlayabilir.
 18. Filtreleme. Değiştirilmiş haliyle 47 USC Bölüm 230(d) uyarınca, reşit olmayanlar için zararlı materyallere erişimi sınırlandırmanıza yardımcı olabilecek ebeveyn denetimi korumalarının (bilgisayar donanımı, yazılımı veya filtreleme hizmetleri gibi) ticari olarak mevcut olduğunu size bildiririz. Bu tür korumaların mevcut sağlayıcılarını tanımlayan bilgiler, GetNetWise (http://kids.getnetwise.org/) ve OnGuard Online (http://onguardonline.gov/) olmak üzere iki web sitesinde mevcuttur. Şirketin bu sitede listelenen ürün veya hizmetlerin hiçbirini onaylamadığını lütfen unutmayın.
 19. Bize Ulaşın; Sorular veya Şikayetler. Bu Kullanım Koşullarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bunları info@cryoind.com aracılığıyla gönderin.
  California Medeni Kanunu Bölüm 1789.3 uyarınca, California kullanıcıları aşağıdaki tüketici hakları bildirimini alma hakkına sahiptir: Web Sitesi ile ilgili bir sorunuz veya şikayetiniz varsa, lütfen sales.us@cryoquip.com adresine bir e-posta gönderin. Ayrıca şu adrese yazarak da bizimle iletişime geçebilirsiniz:
  Nikkiso Cryoquip, LLC.25720 Jefferson AvenueTemecula, CA 92562
  California'da ikamet edenler, California Tüketici İşleri Departmanı Tüketici Hizmetleri Bölümünün Şikayet Yardım Birimine posta yoluyla 1625 North Market Blvd., Sacramento, CA 95834 veya (916) 445-1254 veya (800) 952 numaralı telefondan ulaşabilirler. -5210.
 20. Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası Bildirimi. Şirket, ABD telif hakkı ve ilgili yasalara uymayı taahhüt eder ve Web Sitesinin tüm kullanıcılarının bu yasalara uymasını şart koşar. Buna göre, ABD telif hakkı yasası tarafından verilen haklar da dahil olmak üzere üçüncü şahıs fikri mülkiyet haklarının ihlalini teşkil edecek şekilde herhangi bir materyal veya içeriği Web Sitesinde depolayamaz veya herhangi bir materyal veya içeriği bu Web Sitesi üzerinden yayamazsınız. ABD telif hakkı yasası kapsamındaki haklarının ihlal edildiğine inanan telif hakkı alınmış eserlerin sahipleri, iddia edilen ihlalleri bildirmek için 1998 Dijital Binyıl Telif Hakkı Yasası'nın ("DMCA") belirli hükümlerinden yararlanabilir. DMCA ve diğer geçerli yasalara uygun olarak Şirket politikası, üçüncü şahıs telif haklarını veya diğer fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği tespit edilen herhangi bir kullanıcıya sağlanan hizmeti sonlandırma hakkını saklı tutmaktır. tamamen takdir yetkisi bu hakları ihlal ediyor. Bir Gönderinin sakıncalı veya ihlal edici olduğunu düşünen herhangi bir kullanıcı DMCA kapsamında Şirkete bir bildirim gönderebilir. DMCA kapsamında iddia edilen ihlale ilişkin uygun bir bildirim aldığımızda, Şirket, ihlalde bulunduğu iddia edilen materyali kaldırmak veya erişimi devre dışı bırakmak için hızlı bir şekilde yanıt vermeye çalışacak ve bildirimde bulunanlar arasındaki iddiayı çözmek için DMCA'da belirtilen prosedürleri izleyecektir. taraf ve söz konusu Sunumu sağlayan hak ihlalinde bulunduğu iddia edilen kişi. Bu bildirimi göndermeniz gereken Şirket tarafından belirlenen temsilci (yani uygun taraf): Nikkiso Cryoquip, LLC., 25720 Jefferson Avenue, Temecula, CA 92562 Attn: Marketing Department; (951) 677-2060.
 21. Geçerli Kanun; Forum. Kanunlar ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın, bu Kullanım Koşullarını Kaliforniya Eyaleti yasaları yönetecektir. BURADA, KALİFORNİYA DEVLETİNDE BULUNAN MAHKEMELERDE münhasır yargi yetkisine ve mekanına açıkça rıza gösteriyorsunuz ve bu mahkemelere, YARGI, YER VEYA UYUMSUZLUK YETKİSİNE BAĞLI OLARAK SINIRLAMA OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ İTİRAZDAN FERAGAT EDİYORSUNUZ.
 22. Çeşitli. Bu Kullanım Koşulları, sizinle Şirket arasında herhangi bir ortaklık, ortak girişim, işveren-çalışan, acente veya franchisor-franchise alan ilişkisi oluşturmaz ve bu şekilde yorumlanmayacaktır. Bu Kullanım Koşulları kapsamındaki haklarınızın veya yükümlülüklerinizin hiçbirini veya tamamını, önceden açık yazılı onayımız olmadan atayamaz, devredemez veya alt lisansını veremezsiniz. Burada yer alan herhangi bir başlık, alt yazı veya bölüm başlığı yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla eklenmiştir ve hiçbir şekilde buradaki herhangi bir bölümü veya hükmü tanımlamaz veya açıklamaz. Web Sitesini kullanarak, bu Kullanım Koşullarına bağlı kalmayı ve bu Kullanım Koşullarının herhangi bir veya tüm koşullarının yazılı veya sözlü herhangi bir sözleşmeyle tutarsız olması durumunda, daha önce veya aynı anda girmiş olabileceğiniz ve/veya veya burada konu ile ilgili olarak Şirket ile imzaladığınız takdirde, bu Kullanım Koşullarının hükümlerinin bu tür diğer anlaşmaların yerine geçeceğini ve geçerli olacağını kabul ve beyan etmektesiniz. Size bildirimler, Şirketin takdirine bağlı olarak Web Sitesine posta yoluyla, e-posta yoluyla veya normal posta yoluyla yapılabilir (son iki durumda, kayıtlarımızda bulunan en son adres aracılığıyla). Web Sitesi, bu tür bildirimleri görüntüleyerek veya bu tür bildirimlere bağlantılar sağlayarak bu Kullanım Koşullarında veya diğer konularda değişiklik bildirimleri de sağlayabilir. Sınırlama olmaksızın, bu Kullanım Koşullarının ve elektronik ortamda verilen herhangi bir bildirimin basılı bir versiyonunun, bu Kullanım Koşullarına dayalı veya bunlarla ilgili adli veya idari işlemlerde aşağıdakilerle aynı kapsamda ve aynı koşullara tabi olarak kabul edilebilir olduğunu kabul etmektesiniz. orijinal olarak basılı biçimde oluşturulan ve muhafaza edilen diğer iş belgeleri ve kayıtları. İSTİHDAM, SÖZLEŞMENİN FESHİ VEYA İŞ İLİŞKİSİNİN FESHİ.